©Al-Kompas: www.astrologie-horoscopen.nl: 2004 niets mag worden overgenomen
De Maan


Wetenschap
De Maan is geen planeet maar een trabant van de aarde. Omdat bij de Maan omlooptijd en rotatietijd gelijk zijn wordt op de aarde steeds dezelfde kant van de Maan waargenomen. De Maan is bedekt met bergen kraters en uitgestrekte donkere vlakten die zeeen worden genoemd. De Maan draait met een gemiddelde snelheid van circa 3700 km per uur rond de Aarde.
Astrologie
Maan in de horoscoop lees hier verder
Lees verder in het boek Planeten, astrologie voor gevorderden van Dr Martin Boot Planeten voor € 5.20 Klik hier
Mythologie
Voor een dieper begrip van de planeetprincipes is het van belang de oorsprong van de planeet niet alleen in de natuurkunde maar ook in de voorloper van de psychologie namelijk de mythologie te bestuderen. In de mythologie heeft de Maan twee bronnen: Selene en Artemis; in het Latijn: Diana. Net als Helios [ de zon ] en Eos [ de dageraad ] is Selene gelijk aan het natuurkundige fenomeen: de maan. Pas bij de derde generatie goden worden Lees verder in het boek Planeten, astrologie voor gevorderden van Dr Martin Boot Planeten voor € 5.20 Klik hier
Lees verder
Een interssant boek over de Maan is: Donna Cunningham: "Being a Lunar Type in a Solar World" Samuel Weiser 1982
Lees verder
Een even interessant boek over de Maan is: "Paul Katzeff: Full Moons; Fact and Fantasy about Lunar Influence" Citadel press 1981
Lees verder
Een uitgebreide beschrijving van de maan inclusief mythologie astrologie en psychologie is te vinden in: "Astrologie Leren; deel 3: Zon en Maan: mythologie en psychologie" Servire 1989

Karakteristieken
Rubriek Waarde
Equatoriale diameter 3 476 km
Massa 0.0123
Gemiddelde relatieve dichtheid 3.34
Zwaartekrachtversnelling 0.17
Ontsnappingssnelheid 2.4 km/s
Grootste afstand tot de Aarde 406 700 km
Kleinste afstand tot de Aarde 356 400 km
Gemiddelde afstand tot de Aarde 384 000 km
Omlooptijd 27.3 dagen
Omwentelingstijd 27.3 dagen
Temperatuur -173o tot 127o C
lees verder De Maan NL
lees verder Maan Observatorium
lees verder Neil Armstrong: the real story [ van de eerste mens op de maan]
Naar Ons Zonnestelsel
Astro-Karakteristieken
DierenriemTeken Betekenis Maan in Teken Maan in Huis
Ram veiligheid is lachen veiligheid is je laten zien
Stier veiligheid is aanraking veiligheid is bezit
Tweelingen veiligheid is praten veiligheid is de buurt
Kreeft veiligheid is moeder veiligheid is familie
Leeuw veiligheid is trots Lees verder in het boek Planeten, astrologie voor gevorderden van Dr Martin Boot Planeten voor € 5.20 Klik hier
Lees Verder Maan
Lees Verder Maan Eng

©Al-Kompas: www.astrologie-horoscopen.nl: 2004 niets mag worden overgenomen
l